Психологічне консультування в кризових станах


Ми готуємо фахівців у сфері практичного психологічного консультування за участі як вітчизняних, так і закордонних викладачів.

В основі цієї програми закладений інтеграційний підхід, який гармонійно поєднує психологічне та християнське консультування.

Випускники програми знатимуть, як допомагати людям в кризових ситуаціях та станах, зможуть працювати як з актуальними, так і перспективними цілями, спрямованими на збереження психічного здоров’я, зняття емоційного напруження та сприяння особистісному розвитку клієнта.

Запрошуємо абітурієнтів до вступу на унікальну освітню програму «Психологічне консультування в кризових станах».

Вона передбачає магістерський рівень освіти (очно-заочна форма навчання).

Типові дати вступної кампанії:

Перший етап вступної кампанії: 11 - 20 липня 2018 року (для вступу в магістратуру), 25 серпня – 10 вересня 2018 року (для вступу на курсову підготовку).

Другий етап вступної кампанії з 10 по 30 вересня 2018 року:

- з 10 по 20 вересня - подача документів;

- з 21 по 30 вересня - вступні випробування.

Форма навчання: очно-заочна

Термін навчання: 2 роки

Вартість навчання на 2018-2019 навчальний рік затверджується Ректором Університету та розміщується на офіційному сайті НПУ ( розділ «Абітурієнт 2018» – «Вступна кампанія» – «Вартість і державне замовлення» ).


Орієнтовний перелік предметів та викладачів у 2018-му році (48 кредитів):

Методологія наукового дослідження (3 кредити).

Теорії і основи психологічного консультування (6): James R. Beck, Ph.D., ліцензований клінічний психолог, Denver Seminary; Ірина Збродська, аспірант та кандидат на звання Ph.D.

Психопатологія (3): Ірина Збродська; аспірант та кандидат на звання Ph.D.

Переживання і подолання психологічної травми (3) / Арт-терапевтичні методики в кризовому консультуванні (3) (вибіркові дисципліни).

Методи і практика психологічного консультування (6): Elisabeth A. Nesbit, Ph.D., LPC, NCC, Associate Professor of Counseling Denver Seminary; Ірина Збродська.

Психологічне консультування і розвиток людини (6): Kate Scorgie, Ph. D. (Azusa Pacific University); Ірина Збродська.

Психологія і теологія (3): Dr. Jocelyn Bryan, Cranmer Hall (Durham); Сергій Тимченко, Ph.D.; Ірина Збродська.

Сімейне психологічне консультування (6): Everett L. Worthington, Jr., Ph.D., ліцензований клінічний психолог, професор психології (Virginia Commonwealth University); Ірина Збродська.

Теологія кризових станів суспільства (3): Сергій Тимченко, Ph.D., Брайан Відбін (Теологічна Семінарія Альянсу, Нью-Йорк).

Організація допомоги в кризових ситуаціях (3) / Психологічна і духовна допомога в кризових ситуаціях (3) (вибіркові дисципліни).

Психотерапія в групах (6) / Психологічна допомога людям із залежністю (6) (вибіркові дисципліни).


За умови успішного виконання всіх вимог та навчального плану програми випускнику буде присвоєно ступінь магістра і видано диплом державного зразка з зазначенням кваліфікації «Магістр релігієзнавства. Викладач релігієзнавчих дисциплін. Практичний психолог» (галузь знань 0203 - гуманітарні науки, спеціальність 031 - релігієзнавство).

Вимоги до рівня освіти вступників: на навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи з освітою не нижче рівня бакалавра (для підвищення кваліфікації – не нижче рівня молодшого спеціаліста, для сертифікатної програми – загальної середньої освіти).

До участі у вступному конкурсі допускаються також особи з дипломами духовних та іноземних навчальних закладів, з умовою проходження процедури визнання Вченою Радою НПУ ім.М.П. Драгоманова.

Звертаємо Вашу увагу, що, відповідно до українського законодавства, вступники мають права перехресного вступу (вступу до магістратури за іншою спеціальністю, ніж бакалаврат) та внутрішньої академічної мобільності (навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання).