Психологічне консультування в кризових станах


Ми готуємо фахівців у сфері практичного психологічного консультування за участі як вітчизняних, так і закордонних викладачів. В основі програми закладений інтеграційний підхід, який гармонійно поєднує психологічне та християнське консультування. Випускники програми знатимуть, як допомагати людям в кризових ситуаціях та станах, зможуть працювати як з актуальними, так і перспективними цілями, спрямованими на збереження психічного здоров’я, зняття емоційного напруження та сприяння особистісному розвитку клієнта.

Запрошуємо абітурієнтів до вступу на унікальну освітню програму«Психологічне консультування в кризових станах». Вона передбачає магістерський рівень освіти (заочна форма навчання).


Форма навчання: заочна

Термін навчання: 2 роки (у рамках першого етапу програми)

Вартість навчання на 2017-2018 навчальний рік затверджується Ректором Університету та розміщується на офіційному сайті НПУ ( розділ «Абітурієнт 2018» – «Вступна кампанія» – «Вартість і державне замовлення» ). ХЦ «Реаліс» надає можливість пройти індивідуальну практику на додаткових умовах. Після її завершення студент отримує сертифікат.


За умови успішного виконання всіх вимог та навчального плану програми, випускнику буде присвоєно ступінь магістра, і видано диплом державного зразка з зазначенням кваліфікації «Магістр релігієзнавства. Викладач релігієзнавчих дисциплін. Практичний психолог» (галузь знань 0203 - гуманітарні науки, спеціальність 031 - релігієзнавство).

Вимоги до рівня освіти вступників: на навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи з освітою не нижче рівня бакалавра (для підвищення кваліфікації – не нижче рівня молодшого спеціаліста, для сертифікатної програми – загальної середньої освіти).

До участі у вступному конкурсі допускаються також особи з дипломами духовних та іноземних навчальних закладів, з умовою проходження процедури визнання Вченою Радою НПУ ім.М.П. Драгоманова.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до українського законодавства,вступники мають права перехресного вступу (вступу до магістратури за іншою спеціальністю, ніж бакалаврат) та внутрішньої академічної мобільності(навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання).


Перелік спеціалізованих дисциплін (48 кредитів)

1. Методологія наукового дослідження (3)

2. Теорії і основи психологічного консультування (6)

3. Психопатологія (3)

4. Переживання і подолання психологічної травми (3) / Арт-терапевтичні методики в кризовому консультуванні (3) (вибіркові дисципліни)

5. Методи і практика психологічного консультування (6)

6. Психологічне консультування і розвиток людини (6)

7. Психологія і теологія (3)

8. Сімейне психологічне консультування (6)

9. Теологія кризових станів суспільства (3)

10.Організація допомоги в кризових ситуаціях (3) / Психологічна і духовна допомога в кризових ситуаціях (3) (вибіркові дисципліни)

11.Психотерапія в групах (6) / Психологічна допомога людям із залежністю (6) (вибіркові дисципліни)