Так! Теологія


автор: Решетников Юрий Евгеньевич

p_reshetn.jpg

Нарешті збулося багаторічне бажання релігійного середовища України: 28 липня Міністерство юстиції України зареєструвало Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня цього року № 363 „Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", яким, зокрема, до напряму „Філософія" розділу „Гуманітарні науки" введено спеціальність „Богослов’я (Теологія)".

Нижче наводимо текст даного Наказу із скороченнями:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.06.2005 N 363

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за N 816/11096

Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зміни до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507, що додаються.

3. Установити, що зазначені зміни вводяться в дію з 2005/2006 навчального року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки Міністра економіки України
С.А.Романюк

Міністр праці та соціальної політики України
В.А.Кириленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України 16.06.2005 N 363

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за N 816/11096

ЗМІНИ
до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507

4. До розділу "Гуманітарні науки" напряму підготовки 0301 "Філософія" ввести спеціальність "Богослов'я (Теологія)" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030100, "спеціаліст" - 7.030103, "магістр" - 8.030103.

Директор департаменту вищої освіти
Я.Я.Болюбаш

З повним текстом Наказу можна ознайомитися на сайтах Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України:

http ://zakon .rada .gov .ua /cgi -bin /laws /main .cgi ?nreg =z 0816-05
http ://www .mon .gov .ua /laws /MON _363_.doc


Коментар:

Нагадаємо, що перша спроба щодо включення спеціальності "Богослов’я (Теологія)" до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах була зроблена ще 2002 р., відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 280 від 29 квітня 2002 р. Цим же наказом було створено міжгалузеву робочу групу по розробці концептуальних засад підготовки фахівців з "Богослов’я (Теології)". Парадокс ситуації полягав у тому, що до складу цієї групи з представників Церков було включено лише одного представника Української Греко-Католицької Церкви. Так чи інакше, але дана робоча група не напрацювала якихось великих здобутків. Крім того, незважаючи на видання зазначеного наказу, реально спеціальність "Богослов’я (Теологія)" у Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, так і не з ’ явилася.

Визнання державою даної спеціальності було одним з принципових вимог з боку Церков і релігійних організацій. Відомо, що дана ідея знайшла підтримку з боку чинного Президента України. Дане питання обговорювалося на зустрічі Віктора Ющенка з керівниками Церков і релігійних організацій України 14 червня.

В цьому контексті можна лише вітати довгоочікуване розв ’язання даної проблеми. Включення спеціальності до Переліку відкриває двері для державної акредитації богословських навчальних закладів і визнання державою дипломів даних навчальних закладів, як вітчизняних, так і закордонних.

Водночас на разі невідомо про розробку державного освітнього стандарту з даної спеціальності чи про створення робочої групи для вироблення такого стандарту. Але без вироблення такого стандарту, навіть незважаючи на наявність спеціальності в Переліку, державна акредитація богословських навчальних закладів є неможливою.

Тому завдання вироблення такого стандарту залишається відкритим. А разом з ним залишається відкритим і питання на підставі чого буде вироблено даний стандарт і наскільки він буде відповідати баченню різних Церков і релігійних організацій, враховувати різні наявні богословські позиції. Адже від цього залежить те, наскільки реально богословські навчальні заклади різних Церков зможуть скористатися з можливості отримання державної акредитації.


Юрій Решетніков,
к.філос.н.