"Християнська етика": процес пішов?


автор: Решетников Юрий Евгеньевич

p_reshetn.jpg30 червня за ініціативою Міністерства освіти та науки України на виконання доручення Президента України відбувся Круглий стіл з питань морально-духовного виховання учнівської молоді, в якому взяли участь представники християнських Церков України у форматі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, працівники Міністерства, а також представники Держкомрелігій України. Відбулося обговорення питань, пов’ язаних із проблемою впровадження у програму загальноосвітніх шкіл курсів „Етика” та „Християнська етика”.

В результаті було прийнято рішення до 10 липня створити світсько-духовну комісію для подальшого опрацювання даного питання, яка має складатися в рівних частинах з представників Міністерства освіти та науки і Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Як відомо, 9 червня під час круглого столу «З любов'ю та турботою до дітей» Президент України В.Ющенко заявив про намір ввести в загальноосвітніх школах викладання навчального курсу «Етика віри», давши доручення Міністерству освіти та науки України підготувати даний курс і з 1 вересня розпочати його викладання. За словами Президента, даний курс має бути побудованим на загальн их підход ах усіх Церков . Також про це йшлося під час зустрічі Президента України з главами Церков і релігійних організацій України 14 червня.

Даний Круглий стіл став певним етапом у контексті активізації дискусії навколо питання впровадження курсу „Християнська етика” у програму загальноосвітньої школи. Нагадаємо, що актуалізація даного питання була спричинена в тому числі й наміром Міністерства освіти та науки України запровадити з 2005-2006 навчального року викладання курсу „Етик а” у 5-6 класах в контексті переходу на 12-річну програму навчання у загальноосвітній школі .

Оприлюднена Міністерством програма курсу викликала негативну оцінку у релігійному середовищі, що призвело до низки звернень з боку Церков та окремих політичних партій до суспільства, Президента України та центральних органів влади.

Це певним чином спричинило й пожвавлення процесу вироблення спільних концептуальних підходів до формування програми з „Християнської етики” Церквами України. Дане питання було обговорено під час роботи Двадцять сьомої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ, що відбулася в Києві 15-16 червня. На даній сесії було прийнято рішення затвердити Спільне звернення Глав традиційних християнських конфесій України та Декларацію про створення Міжцерковної комісії з питань християнського виховання і освіти. Ці документи були підписані Предстоятелем Української Православної Церкви, Предстоятелем Української Православної Церкви Київського Патріархату, Предстоятелем Української Автокефальної Православної Церкви та Верховним Архієпископом Української Греко-Католицької Церкви.

У зверненні пропонується створити освітньо-церковну комісію при Кабінеті Міністрів України, першочерговим завданням якої має стати створення у двомісячний термін цілісної програми духовно-моральної просвіти в Україні на засадах християнської культурної спадщини та підготовка підручників і відповідних нормативно-правових актів; запровадити, починаючи з 2005-2006 навчального року, викладання основ християнської етики в українській культурі у загальноосвітніх навчальних закладах України як позаконфесійного предмету, що не супроводжується релігійними обрядами; вжити необхідні заходи, спрямовані на відкриття відповідної спеціальності в „Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах”; у співпраці з християнськими Церквами запровадити підготовку та перепідготовку кадрів у вищих навчальних закладах. для забезпечення кваліфікованого викладання даного предмету.

Хоча зазначені документи підписані главами чотирьох так званих традиційних Церков, проте їхні представники декларують свою відкритість і розуміння бажаності залучення для здійснення подальших кроків представників протестантських Церков, що має сприяти виробленню програми, прийнятної для усіх Церков України та врешті-решт підвищити шанси її реального впровадження у навчальний процес.

При цьому передбачається, що програма „Основ християнської етики в українській культурі” має будуватися на культурологічних, а не віроспосповідних засадах, передбачати ознайомлення з усіма присутніми в Україні релігійними культурами (християнською в її розмаїтті, ісламською та іудейською). За думкою ініціаторів, це має зробити її прийнятною не лише для усіх християнських Церков, але й для мусульман та іудеїв, тобто практично для усього українського суспільства.

Водночас висловлюється розуміння того, що навряд чи створена комісія впорається із поставленим завданням до 1 вересня поточного року, тим більш, що для запровадження курсу потрібна не лише програма, але й наявність підручників та підготовлених викладацьких кадрів. Тому пропонується на найближчий навчальний рік залишити певний статус-кво, а саме продовжити викладання курсів „Основи християнської етики”, „Християнська етика”, „Основи православної культури” та інших подібних курсів в тих школах, де вони викладалися раніше, із можливим початком їхнього викладання там, де для цього є підготовлені вчителі. З іншого боку, за цей рік має бути підготовлена програма і відповідні підручники, шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації підготовлені викладацькі кадри з тим, щоб впровадити даний предмет в шкільну програму з наступного навчального року.

Водночас, представники Церков із занепокоєнням відзначають те, що рішення щодо впровадження курсу „Етика” не скасовано, а отже така можливість залишається цілком ймовірною, що поставить питання щодо співвідношення даного курсу і курсу „Християнська етика” в тих школах, де останній вже викладається.

Принагідно зазначимо, що 30 червня сесія Львівської обласної ради прийняла рішення продовжити вивчення предмету „Християнська етика” у школах Львівської області, звернувшись до віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань М.Томенка та міністра освіти і науки С.Ніколаєнка і запропонувавши створити робочу групу для доопрацювання даного питання.


Юрій Решетніков,
к.філос.н.